جستجو
 

    


 

ADSL2+ بررسی پوشش خدمات
4 رقم نخست تلفن خود
را وارد نمائید.

 

مشاهده مراکز مخابراتی تحت پوشش شبکه


شرکت آریاآنلاین هم اکنون محدوه وسیعی از شهر تهران را تحت پوشش خدمات ADSL اینترنت پرسرعت خود دارد  ، در تلاش هستیم پروژه‌های توسعه خدمات خود را به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌ پیش ببریم تا بتوانیم هر ماه مراکز مخابراتی و پیش‌شمار‌ه‌های بیشتری تحت پوشش خدمات ADSL اینترنت پرسرعت آریاآنلاین قرار دهیم. در جدول زیر ، نام آن دسته از مراکز مخابراتی که امکان ارایه‌ی سرویس‌های یادشده در آن‌ها وجود دارد، مطرح گردیده است ،  لازم به ذکر است در صورت عدم پوشش دهی مرکز مخابراتی مورد نظر شما طی هفته ها و ماه های آینده مرکز مورد نظر را از طریق سایت چک نمایید تا در صورت تحت پوشش قرار گرفته شدن مرکز مخابراتی مورد نظر شما ، بتوانیم در ارائه خدمات ADSL اینترنت پرسرعت   به شما یاری رسانیم.

 

نام مرکز

پیش شماره

پاسداران

2254-2255-2256-2257-2258-2259-2276-2277-2278

قدوسی

2222-2225-2226-2227-2290-2291-2292

جعفری

2217-2218-2240-2241-2242-2243

سلمان فارسی

2206-2207-2208-2209-2211-2212-2213-2214-2234-2235-2236-2237

باهنر

2200-2260-2261-2262-2263-2264-2660

تندگويان

2250-2251-2252-2253-2230-2231-2232-2233-2630-2631

لطيفی

2293-2294-2295-2296-2297-2298

غريبی

2220-2221-2223-2224-2267-2268-2269

محلاتی

2244-2245-2246-2247-2248-2249-2219

مفتح

2284-2285-2286-2287-2288-2289

ملت

3311-3390-3391-3392--3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399

پيروزی

3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3378-3379-3325

الغدير

3300-3301-3302-3303-3304-3343-3368-3369-3370-3371-3372-3373

هجرت

3314-3315-3364-3365-3366-3381-3382-3383-3384

اشرفی اصفهانی

3305-3306-3307-3308-3309-3310-3316-3317-3318-3319

درزی

3360--3361-3362-3388-3389

عرب سرخی

3337-3338-3339-3363-3374-3375-3376-3377

مشهدی مهدی

3324-3345-3346-3347-3348-3349-3357-3386-3387

پيام نور

4440-4441-4442-4443-4444-4445-4446-4447-4449-4460-4461

سعادتمند

4420-4421-4422-4423-4424-4425-4426-4427-4428-4429

مجتمع گلدیس

4420-4421-4422-4423-4424-4425-4426-4427

کاشانی

4400-4401-4402-4403-4404-4405-4406-4407-4408-4409

توکلی

4450-4451-4452-4453-4454-4455-4456-4457

صالح طبری

4463-4464-4465-4466-4467-4468-4469

کاظميان

4430-4431-4432-4433-4435-4436

حق شناس

4470-4471-4472-4473-4474-4475-4476

زارعی

4410-4411-4412-4413-4414-4415-4416-4417

يزدان پناه

4480-4481-4482-4483-4484-4485-4486-4487

قندی

5515-5516-5557-5558-5559-5560-5561-5562-5563-5569-5580-5581-5589

مهديه

5536-5537-5538-5539-5548-5549

نواب صفوی

5540-5541-5542-5543

سيدالشهداء

5513-5514-5570-5571-5572-5573-5574-5575-5576-5577-5578-5579

رمضانی

5564-5565-5566-5567-5568

خوشقدم

5582-5583-5584-5585-5586-5587-5588

13 آبان

5500-5501-5502-5503-5550-5551-5552-5553-5554

ايروانی

5524-5525-5526-5527-5528-5529

منتظری

5590-5591-5592-5593-5595-5596-5597

بختياری

5520-5521-5522-5523

مالک اشتر

6619-6635-6636-6637-6638-6683-6684-6685-6686-6687-6688-6689

محسنيان

6639-6678-6679-6680-6681-6682

ابوذر

6660-6661-6662-6663-6664-6665-6666-6667-6668-6669

توحيد

6642-6643-6656-6658-6659-6690-6691-6692-6693-6694

بخششی

6618-6625-6626-6628

فرداسدی

6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606-6607-6608

کرمی

6620-6621-6622-6623-6624-6629-6630-6631-6632

حافظ

6670-6671-6672-6673-6674-6675-6676

امامت

7715-7716-7717-7740-7741-7742-7743-7746-7747-7748-7798

شهدای گمنام

7704-7705-7706-7707-7708-7736-7737-7738

آل اسحاق

7700-7730-7731

آيت

7725-7726-7769-7781-7782-7783-7784-7799

اکبری

7732-7733-7734-7735-7739-7778-7779-7796

عاطف

7729-7770-7771-7772-7773-7786-7787-7788

نظری

7754-7755-7756-7757-7758-7759

حکمت شعار

7718-7719-7720-7721-7722-7723-7724-7727-7744-7745-7749-7780-7789

نبوت

7790-7791-7792-7793-7794-7795

وليعصر (عج)

7750-7751-7752-7753-7760-7761-7762-7763-7764-7765-7766

شهدای هفت تير

8830-8831-8832-8834-8849-8881-8882-8883-8884-8886

مدنی

8839-8895-8896-8897-8898-8899

قدس

8800-8801-8802-8822-8833-8835-8863

شیخ فضل ا... نوری

8803-8804-8805-8806-8821-8860-8861-8862

نهری

8807-8808-8809-8836-8837-8838-8856-8857-8858-8859-8868-8869

مجتمع گلستان

8807-8808-8809-8836-8837-8838-8856-8857-8858-8859

نصرالهی

8823-8824-8825-8826-8827-8828

مطهری

8810-8855-8870-8871-8872-8848

بهشتی

8814-8840-8841-8842-8843-8844-8845-8846-8847

کلانتری

8864-8865-8866-8867-8877-8878-8879-8885-8887-8888-8820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 شرکت آریاآنلاین،نماینده شرکت پیشگامان دارای مجوز دارای مجوز FCP به شماره ۱۷-۹۴-۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


         © 2008 ، تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریاآنلاین میباشد

    
طراحی سایت توسط وبکده