جستجو

●   602
اطمینان حاصل کنید که اجرای یک برنامهدیگر مودم شما را به کار نگرفتهاست.
مودم راuninstall    وبار دیگر نصب کنید.
سیستم خود را یک بار reset کنید
●    618
اطمینان حاصل کنید که برنامه یا Connection دیگری ازمودم استفاده نمی‌کند.
سیستم خود را یک بار reset کنید
●    619
اطمینان حاصل کنید که برنامه یا Connection دیگری ازمودم استفاده نمی‌کند.
سیستم خود را یک بار reset کنید
●    620
مشخصات برنامه‌ی اتصال به اینترنت خودرا کنترل کنید.
اطمینان حاصل کنید که کاربر دیگری بهشبکه وصل نیست.
کنترل پنل شبکه خود را کنترل و اجزایآن را بار دیگر نصب کنید.
●    629
Check Server Types
تنظیمات شبکه را بررسی کنید
مودم را بار دیگر نصب کیند.
شناسه کاربری و رمز عبور خود را کنترلکنید.
●    630
از مودم خودQuery بگیرید
در صورت پاسخ دادن Query یکConnectionجدید بسازید و سیستم را Reset کنید.
در صورت پاسخ ندادن Query مودم را دوباره نصب کنید.
در صورتی که از لپ‌تاپ استفاده می‌کنیدمحل نصب کارت PCMCIA خودرابه یک درگاه دیگر تغییر دهید.
اطمینان حاصل کنید که مشخصات مودم درتنظیمات Connection بهدرستیانتخاب شده است.
Check into line noise.
●    631

در صورتی که چند کامپیوتر به صورتشبکه از این ارتباط استفاده می‌کنند،اطمینان حاصل کنید که هیچ یک از کاربرانخودشان ارتباط را قطع نکرده باشند.
در صورتی که کاربران از سیستم انتظارمکالمه استفاده می‌کنند باید آنرا غیر فعال کنند.
Check noise
●    633

اطمینان حاصل کنید که سایر برنامه‌هااز مودم استفاده نمی‌کنند.
از مودم خودQuery بگیرید
مودم را بار دیگر نصب کیند.
سیستم خود را یک بار reset کنید
●    635
"Check a connection and "server types" and "network
درایور مودم را به روز کنید.
Check into line noise.
●    645

"Check" server types" and remove "VPN
یکConnection جدیدایجاد کنید.
اجزای شبکه را دوباره نصب کنید.
در صورتی که از لپ‌تاپ استفاده می‌کنیدمحل نصب کارت PCMCIA خودرابه یک درگاه دیگر تغییر دهید.
●    650
مشخصات مودم خود را کنترل کنید.
سرعت مودم را به 57600 کاهش دهید.
درایور مودم را به روز کنید.
Check into line noise.

سیستم خود را یک بار reset کنید
●    676
شماره اتصال به شبکه را کنترل کنید.
پیش شماره مقصد و دیگر مشخصات تماس راکنترل کنید.
خط تلفن کاربران را کنترل کنید.
خط اینترنت ا مشغول است.
●    678
Check noise
سرعت مودم را کاهش دهید.
پیش از شماره مقصد حرف P را تایپ کنید.
اطمینان حاصل کنید که در اطرافکامپیوترتان تلفن همراهی قرار نگرفته است.
شماره مقصد اشتباه است.
شبکه و Connection تانرا کنترل کنید
●    680
اطمینان حاصل کنید که برنامه یا Connection دیگری ازمودم استفاده نمی‌کند.
خط تلفن به مودم وصل نشده یا آسیبیدیده است.
درایور مودم را دوباره نصب کنید.
●    691
(مربوط بهاستفاده کنندگان از کارت اینترنت) اعتبار کاربری خود را کنترل کنید.
اطمینان حاصل کنید که شناسه‌ی کاربریو کلمه‌ی عبور خود را درست تایپ کرده‌اید
شماره مقصد اشتباه است.
یکConnection جدیدایجاد کنید.
گزینهSave Password راانتخاب نکرده‌اید
اطمینان حاصل کنید که شخص دیگری هم‌زماناز اعتبار شما استفاده نمی‌کند.
اعتبار شما تمام شده است.
●    691
(مربوط به مشترکان آریاآنلاین) اعتبار کاربری خود را کنترل کنید.
اطمینان حاصل کنید که شناسه‌ی کاربریو کلمه‌ی عبور خود را درست تایپ کرده‌اید
شماره مقصد اشتباه است.
یکConnection  جدید ایجاد کنید.
گزینهSave Password راانتخاب نکرده‌اید
اطمینان حاصل کنید که شناسه‌ی کاربریو کلمه‌ی عبور خود را درست تایپ کرده‌اید
اعتبار شما تمام شده است.
●    692
مطمئن شوید که مشخصات مودم در جزییات Dialer درست انتخاب شده است
اطمینان حاصل کنید که سایر برنامه‌هادر حال استفاده از مودم نیستند.
درایور مودم را Uninstall و دوبارهنصب کنید
سیستم خود را یک بار reset کنید
●    718
شماره های دسترسی به شبکه (Connection) را کنترل و کامپیوتر را یک بار خاموش و روشن کنید. .(ISP error)
●    720
یکConnection جدیدایجاد کنید.
اگر ویندوز شما NT است سرویسNetBios را نصب کنید.
درایور مودم را بار دیگر نصب کنید.
کامپیوتر راReset کنید.
●    721
یکConnection جدیدایجاد کنید.
اگر ویندوز شما NT است اسرویسNetBios را نصب کنید.
درایور مودم را بار دیگر نصب کنید.
کامپیوتر راReset کنید.
●    734
اطمینان حاصل کنید که شبکه و مشخصاتارتباط درست وارد شده اند.
ممکن است اختلال از سرویس اینترنت شماباشد. جهت رفع این مشکل با پشتیبانی آریاآنلاین 44080772 تماس حاصل کنید.
Check user are connect with IN number
●    771
اطمینان حاصل کنید که شماره اتصال بهشبکه را درست وارد کرده‌اید.
شبکه وConnection تانرا کنترل کنید
درایور مودم را به روز کنید.
سرعت مودم را کاهش دهید.
Check noise.
●    777

اگر از یک مودم (بیرونی) External استفاده می‌کنید یک بار مودم را خاموش و روشن کنید.
اگر از یک مودم داخلی استفاده می‌کنیداطمینان حاصل کنید که درایورمودم به درستی کار می‌کند.
اطمینان حاصل کنید که برنامه‌ی دیگریاز مودم استفاده نمی‌کند
کامپیوتر راReset کنید.
●    797
Take Query from modem
کامپیوتر راReset کنید.
درایور مودم را بار دیگر نصب کنید.

 


 

 

 

                 شرکت آریاآنلاین،نماینده شرکت پیشگامان دارای مجوز دارای مجوز FCP به شماره ۱۷-۹۴-۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


         © 2008 ، تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریاآنلاین میباشد

    
طراحی سایت توسط وبکده