جستجو

دستور ping برای عیب یابی اینترنت

 

هنگامی که همه چیز از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری برای شبکه بندی کامپیوترها آماده شد،باید ارتباط بین کامپیوترها را تست کنیم.پروتکلICMP برای همین منظور طراحی شده است.یعنی تست ارتباط بین دو کامپیوتر در یک شبکه یا در شبکه ای دیگر . برای این کار از دستور ping استفاده می شود.این دستور یک پکت به سمت مقصد ارسال میکند و منتظر دریافت پاسخ می ماند.اگر پاسخ رسید یعنی ارتباط بین دو کامپیوتر صحیح است و اگر پاسخی دریافت نشد یعنی ارتباط برقرار نیست که البته باید پارامترهای دیگری هم چک شود.

از منوی start در قسمت Run دستور cmd را تایپ کنید تا صفحه command prompt باز شود.

دستور ping را به صورت زیر می نویسیم:

ping 192.9.9.3 -t

 


 

 

The Destination Host Unreachable Message
اين پيغام بدين معني است كه مسيري به كامپيوتر مقصد پيدا نشده است. براي حل اين مشكل كامپيوتر خود را وارسي كنيد و ببينيد آيا تنظيمات آن به درستي انجام شده است يا خير. مطمئن شويد كه default gateway درست تنظيم شده است. در زير نمونه اي از اين پيغام را مشاهده مي كنيد.

Pinging 172.77.87.30 with 32 bytes of data:
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Destination host unreachable.
Ping statistics for 172.77.87.30:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

The Request Timed Out Message

شايد اين پيغام را بسيار ديده باشيد. اين پيغام نشاندهنده اين است كه كامپيوتر شما در مدت مشخص تعيين شده اي پاسخ پاكت ارسال شده را دريافت نكرده است. اگر فرض كنيم مسيرفيزيكي ارتباطي كامپيوتر ما با كامپيوتر مقصد مشكلي نداشته باشد اين پيغام مي تواند نشانگر اين مسئله باشد كه كامپيوتر مقصد به شبكه وصل نيست، خاموش بوده و يا به درستي تنظيم نشده است. همچنين اين پيغام مي تواند نشانگر اين باشد كه يكي از دستگاه هاي مياني درست كار نمي كند. در برخي موارد خاص اين پيغام به دليل ترافيك بسيار بالاي شبكه بوجود مي آيد. همچنين ممكن است كه عمل ping به آدرس شبكه اشتباهي صورت گرفته است يا اينكه آن كامپيوتر در شبكه صحيح وجود ندارد و بايد اصلاح آدرس شبكه در آن صورت بگيرد.در زير نمونه اي از اين پيغام را مشاهده مي كنيد:

C:\>ping 169.76.54.3
Pinging 169.76.54.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 169.76.54.3:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100%
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

در برخي موارد هم مشاهده مي شود كه پاسخ ping  بصورت ممتد نمي باشد و گاه پاسخ به پاكت اطلاعاتي ما قطع مي شود در زير نمونه اي از اين حالت را مشاهده مي كنيد:

C:\>ping -t 24.67.184.65
Pinging 24.67.184.65 with 32 bytes of data:

Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=55ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=54ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=27ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=69ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=28ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=28ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=68ms TTL=127
Reply from 24.67.184.65: bytes=32 time=41ms TTL=127

Ping statistics for 24.67.184.65:
Packets: Sent = 11, Received = 8, Lost = 3 (27% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 27ms, Maximum =  69ms, Average =  33ms


در اين حالت معمولا نياز است تا صحت دستگاه هاي مياني را بررسي كنيد كه آيا درست كار مي كنند يا خير. مشكل كارت شبكه هم به ندرت باعث اين خطا مي شود.

 

The Unknown Host Message


هرگاه آدرس مقصد قابليت تشخيص توسط كامپيوترتان را نداشته باشد اين پيغام را دريافت خواهيد كرد. اين پيغام معمولا وقتي از آدرس مقصد اشتباه استفاده كنيد اتفاق مي افتد. همچنين عدم تنظيم DNS يا درست كار نكردن DNS هم امكان ايجاد اين پيغام را مي دهد.

C:\>ping www.topp.ch
Unknown host www.topp.ch

در صورتي كه موارد فوق را چك كرديد و هنوز مشكل باقي باشد احتمال دارد مشكل Name Resolution باشيد لذا بايد DNS و WINSرا بررسي كنيد. شما مي توانيد از دستورات nslookup و dig براي اين منظور استفاده كنيد.

The Expired TTL Message


The Time To Live
يا TTL مطلبي جالب براي بررسي دستور Ping است. عمل TTL از به لوپ افتادن پاكت هاي پينگ جلوگيري مي كند. TTL هاپ ها را در مسير خود شمارش مي كند و در هر هاپ يك شماره از TTL كم مي شود. وقتي كه عدد TTL به صفر برسد اين بدان معناست كه زمان تعيين شده تمام شده و پيغام زير نمايش داده مي شود :

Reply from 24.67.180.1: TTL expired in transit

 
در صورتيكه اين پيغام را دريافت كرده باشيد به احتمال قوي مشكل  Routing داريد. شما مي توانيد در TTL تغيير حاصل نماييد و براي اين كار از دستور ping –i استفاده كنيد

 رفع شكل توسط دستور Ping


اگرچه دستور ping بطور كامل مشكل را حل نمي كند و احتمال خطا در نتيجه گيري با توجه به تجربه مدير شبكه وجود خواهد داشت اما مي توان تست هاي مفيدي را براي تشخيص بهتر خطا با اين دستور ساده انجام داد.
1-   
آدرس لوپ بك كامپيوتر خود را توسط دستور ping 127.0.0.1 بررسي كنيد. در صورتيكه موفقيت ping شما از سلامت TCP/IP دستگاه خود مطمئن خواهيد شد. در صورتيكه نتوانيد آدري لوپ بك را پينگ كنيد به احتمال قوي بايد TCP/IP دستگاه خود را دوباره نصب و تنظيم كنيد
2-   
آدرس شبكه كارت شبكه خود را پينگ كنيد در صورت موفقيت مطمئن خواهيد شد كه TCP/IP درست كار مي كند و در غير اينصورت مشكل در تنظيم آدرس شبكه رو كارت شبكه داريد و يا اينكه كارت شبكه شما به درستي نصب نشده است.
3-   
آدرس شبكه كامپيوتر ديگر را پينگ كنيد. با مشاهده پينگ موفق مطمئن خواهيد شد كه كامپيوتر شما در ارتباط با كامپيوترهاي ديگر روي شبكه و ديدن منابع مشكلي نخواهد داشت. در غير اينصورت ارتباط كامپيوتر شما به شبكه داراي مشكل است و بايد اتصالات را بررسي كنيد.
4-   
پس از اطمينان از اينكه آدرس شبكه كامپيوتر شما درست كار مي كند و قادر هستيد كامپيوتر هاي ديگر در شبكه را ببينيد ، حال بايد ببينيد آيا كامپيوتر شما كامپيوترهاي خارج شبكه را نيز مي تواند به راحتي ببيند يا خير. براي اين منظور بايد آدرس Default Gateway را پينگ كنيد.
5-   
درصورتيكه كه توانستيد آدرس Default Gateway  را در مرحله قبل پينگ كنيد حال مي توانيد اقدام به آدرس شبكه كامپيوتري خارج از شبكه خود را پينگ كنيد.

 

همانطور كه مشاهده كرديد با انجام موارد بالا بررسي خوبي بر صحت ارتباط كامپيوتر خود خواهيد داشت. در صورتيكه آدم خوشبيني هستيد مي تواند مرحله پنج را در ابتدا انجام دهيد. اگر پينگ در محله پنج بدون مشكل انجام شود نشاندهنده آن است كه كليه مراحل بالا نيز به خوبي كار مي كنند و در غير اينصورت از مرحله يك بررسي خود را شروع كنيد.

 
دستور ping برای عیب یابی شبکه

 

در یک شبکه کامپیوتری مثل زیر

 


 
اگر شبکه ما مانند شبکه بالا باشد و بخواهیم ارتباط بین pc1 و pc2 را چک کنیم از درون pc1 در command prompt دستور ping را به صورت زیر می نویسیم:

ping 172.16.17.3

این دستور 4 پکت به سمت مقصد ارسال می کند و منتظر دریافت 4 جواب می ماند.

اگر پاسخ به صورت روبرو بود یعنی ارتباط برقرار است،

 

Reply from 172.16.17.16: bytes=32 time<1ms TTL=128

و مشکلی نیست.عددی که در قسمت time آمده با واحد میلی ثانیه بوده و زمان رفت و برگشت پکت را نشان می دهد ،هر چه این عدد کمتر باشد یعنی ارتباط خوبی بین این دو سیستم وجود دارد.

 


 

اگر پاسخ به صورت Request time out باشدیعنی مشکلی در ارتباط وجود دارد که این مشکل می تواند سخت افزاری یا نرم افزاری مثل فایروال سیستم مقصد و ... باشد. یعنی ممکن است همه ارتباط ها برقرار باشد ولی فایروال مبدأ یا مقصد اجازه ورود و یا خروج به پکت های ICMP را نمی دهد که با تنظیم فایروال و یا off کردن آن این مشکل حل می شود

.

 


 

اگر پاسخ به صورت Reply from Destination host unreachable باشد; یعنی دسترسی به مقصد از لحاظ فیزیکی امکان پذیر نیست و عمده این ایراد مربوط به کامپیوتر مبدأ است که احتمالاً شبکه آن unplug می باشد،یعنی کابل به درستی متصل نیست و یا کارت شبکه مشکلی دارد.


نکته:اگر بخواهید بیش از 4 پکت ارسال شود و این کار تداوم داشته باشد از سوییچ t- در انتهای دستور ping استفاده کنید.


اگر بخواهید اینترنت سیستم را چک کنید،می توانید باز هم از ping استفاده کنید.برای این کار یک کامپیو تر در شبکه جهانی اینترنت را که معمولاً همیشه در دسترس هستند را ping می کنیم مثل DNS های معروف جهانی به طور مثال


ping 4.2.2.4 -t

اگر پاسخ Reply باشد یعنی سیستم شما به اینترنت متصل است.

 

                 شرکت آریاآنلاین،نماینده شرکت پیشگامان دارای مجوز دارای مجوز FCP به شماره ۱۷-۹۴-۱۰۰ در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی


         © 2008 ، تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آریاآنلاین میباشد

    
طراحی سایت توسط وبکده